Reference

Reference

Vybrané referenční akce, které jsem realizoval v rámci své působnosti v předchozích společnostech, než jsem se rozhodl využít své zkušenosti a začít realizovat projekty jako externí dodavatel pro více klientů.

Noc kostelů v kralupské farnosti – organizace akce od roku 2020

Realizace webových stránek

www.farnostkralupy.cz

www.farnostkralupy.cz/nockostelu/

www.mameradicasopisy.cz

www.predplatne-send.cz

www.hudbastavichramy.cz